Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku

Wysokość stawek podatku od środków transportu na rok 2014:

 PDFUchwała nr XXXVIII-248-2013 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2014:

PDFUchwała Nr XXXVII/234/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.pdf
 

Uchwała w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2014:

PDFUchwała nr XXXVIII-247-2013 w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2014 .pdf

 

Wersja XML