Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I I nieograniczony  przetarg ustny na zbycie  nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach 
   w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Opolskim przy ul. Zawadzkiego i w Przyworach
   przy ulicy Wiejskiej.
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76141 , 44606 , 76162
3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
    dz.nr . 862 o pow.0.0857 ha     cena wywoławcza       26.000 zł  +  22%  Vat
    dz.nr . 864 o pow.0.0855 ha     cena wywoławcza       26.000 zł  +  22%  Vat
    dz.nr   837 o pow.0.1017 ha     cena wywoławcza       30.000 zł  +  22%  Vat

    dz.nr. 2015/413 o pow.0.1451 ha
    dz.nr. 2076/413 o pow.0.0166 ha                                  37.000 zł  +  22%  Vat
    dz.nr. 2037/410 o pow.0.0006 ha
                                          0.1623 ha
4.Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op i Przywory
   przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne  
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nimi.
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu 
   gminy do dnia 24.03.2006r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank Zachodni
   I Oddz.Tarnów Op – Nr  85109022420000000578015301
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
9.Przetarg odbędzie się dnia 30  marca 2006 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 wew.24  

Wersja XML