Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy Tarnów Opolski


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski

Radni Gminy Tarnów Opolski:

Oświadczenia majątkowe kierowników; dyrektorów jednostek podległych:


Prezes Zarządu Parku Technologiczno- Innowacyjnego Sp.z.o.o:


Oświadczenia majątkowe: szkoły, gimnazja i przedszkola:

Wersja XML