Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005.doc

DOCtabela 1- Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku.doc
DOCtabela 2 -Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku.doc
DOCtabela 3 - Plan i wykoanie zadań zleconych za I półrocze 2005 roku.doc
DOCtabela 4 - Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2005 roku.doc
DOCtabela 5 - Plan i wykonanie wydatków bieżących do dyspozycji sołectw.doc

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Elżbieta Daszko
data wytworzenia: 17.11.2005
Wersja XML