Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAKOŃCZENIE NABORU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2021

Informujemy, że Gmina Tarnów Opolski z dniem 15 czerwca zakończyła (z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie przeznaczonych na ten cel środków finansowych) nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w 2021 roku.

W przypadku zwolnienia lub przesunięcia dodatkowych środków, informacja o możliwości pozyskania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy.

 

Wersja XML