Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy - 2012r. 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2012.”


Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2012”.
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do Rocznego programu współpracy poprzez wysłanie lub dostarczenie do tut. urzędu:)(adres e-mail ug@tarnowopolski.pl) bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie od 29.11.2011r. do 09.12.2011r. w formie opinii. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik
Data wytworzenia:  

 

 

 


Brak opisu obrazka

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Wieszała
Data wytworzenia:  12.12.2011

 

Wersja XML