• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Budżet Gminy - 2012r. 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2012.”


Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2012”.
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do Rocznego programu współpracy poprzez wysłanie lub dostarczenie do tut. urzędu:)(adres e-mail ug@tarnowopolski.pl) bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie od 29.11.2011r. do 09.12.2011r. w formie opinii. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik
Data wytworzenia:  

 

 

 


Protokół.jpeg

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Wieszała
Data wytworzenia:  12.12.2011

 


Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4734940
w tym miesiącu: 51533
dzisiaj: 1446