Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy - 2014r.

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.04.2015r o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Op za 2014 rok.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku 2014r do 30 września 2014r.pdf

PDFInformacja z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.pdf

PDFKwartalne Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014r.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca roku 2014.pdf

PDFRIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski .pdf

PDFRIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Tarnów Opolski na rok 2014.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-254-2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-253-2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-256-2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Wieloletnia Prognozy Finansowej.pdf

PDFZałącznik 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. .pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2014r..pdf

PDFProtokółpo zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystapienia do opracowania projektu uchwały dot. opracowania Projektu Budżetu na rok 2014.pdf

DOCProjekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2014 .doc

PDFWieloletania prognoza finansowa.pdf

 

 
 
 
Wersja XML