• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy - 2014r.

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.04.2015r o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Op za 2014 rok.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku 2014r do 30 września 2014r.pdf

PDFInformacja z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.pdf

PDFKwartalne Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014r.pdf

PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca roku 2014.pdf

PDFRIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski .pdf

PDFRIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Tarnów Opolski na rok 2014.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-254-2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-253-2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-256-2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Wieloletnia Prognozy Finansowej.pdf

PDFZałącznik 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. .pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2014r..pdf

PDFProtokółpo zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystapienia do opracowania projektu uchwały dot. opracowania Projektu Budżetu na rok 2014.pdf

DOCProjekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2014 .doc

PDFWieloletania prognoza finansowa.pdf

 

 
 
 
Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4866807
w tym miesiącu: 38851
dzisiaj: 1675