Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Strona archiwalna

 


Oświadczenia Majątkowe Radnych Gminy: 
 


Urząd Gminy:


Oświadczenia majątkowe kierowników; dyrektorów jednostek podległych:


Szkoły:

 


Przedszkola:


Prezes Zarządu Parku Technologiczno- Innowacyjnego Sp.z.o.o:

 

Wersja XML