Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 20.10.2021

Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 r. poz. 17) Gmina Tarnów Opolski ogłasza zaktualizowaną kwotę dotacji obowiązującą od dnia 01.10.2021 roku.

 

 1. Dla przedszkoli kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 16.211,62 zł,  a miesięcznie 1.350,97 zł.
 2. Kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowi 75% tej kwoty,  czyli na jedno dziecko 12.158,71 zł, a miesięcznie 1.013,23 zł.
 3. Dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych kwota  dotacji na jedno dziecko 17.348,77 zł, a miesięcznie 1.445,73 zł.
 4. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 202,67.
 5. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych  pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 58,33 dzieci.

 

PDFPodstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 20.10.2021.pdf

Wersja XML