Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.

DOCSprawozdanie z wykonania zadań budżetowych I półrocza 2004.doc


informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada:
data wytworzenia: 31.08.2004
Wersja XML