Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.358.2022 Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.350.2022 sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji

Zarządzenie Nr OR.0050.358.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia  12 stycznia 2022 r.


w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.350.2022 sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Tarnów Opolski

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i w oparciu o Zarządzenie Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2021/2022 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr OR.0050.350.2022 sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Tarnów Opolski dokonuje się zmiany brzmienia § 1 ust.4 pkt 1, 2, 3 i nadaje mu nowe brzmienie:

 

„   1)   Renata Kwiatek – przewodniczący komisji

     2)   Emilia Florczyk – członek komisji

     3)   Irena Wojtala – członek komisji „

 

oraz zmiany brzmienia § 1 ust. 5 pkt 1,2,3, 4 i nadaje mu nowe brzmienie: 

„    1)   Małgorzata Juranek – przewodniczący komisji

  1. Iwona Nawracaj – członek komisji
  2. Marzena Naumowicz – członek komisji
  3. Sabina Prokop – członek komisji”

 

§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt gminy Tarnów Opolski
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.358.2022 Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.350.2022 sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacj.pdf

 

Wersja XML