Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2

                                                                                                                                                                                Projekt
Uchwała Nr XXXVII/……./2022
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2

DOCXProjekt uchwały.docx

DOCUzasadnienie.doc

PDFZałącznik nr 1.pdf

DOCZałącznik nr 2.doc

DOCZałącznik nr 3.doc

DOCXZałącznik nr 4.docx

TIFGEOTiFF MPZP - Kosorowice-2.tif

 

Wersja XML