Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2022 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu styczniu 2022 r.

 

19.01.2022 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się z projektem budowy ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim;
 2. Analiza Projektów uchwał:

  1) Projekt uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2) Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
  3) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
  4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi;
  6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2;
  7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnów Opolski;
  8) Projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.2021.

3. Omówienie działalności Komisji za 2021 rok;

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

19.01.2022 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Omówienie działalności Komisji za 2021 rok;
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

20.01.2022 r. (czwartek) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Omówienie działalności Komisji za 2021 rok;
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice, w Kosorowicach ul. Opolska 9a.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

PDFTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2022 r..pdf

Wersja XML