Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Cmentarna 5
46-050 Tarnów Opolski
tel.fax077 4 644 208
tel. 077 4 645 425

Pogotowie wodociągowe tel. 0506 675 682
NIP 754-10-23-312


 

e-mail:
Brak opisu obrazka


 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00Kierownik

kontakt telefoniczny
077 4 644 208 wew. 21
4 645 425


DOCStatut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.doc


Kompetencje:
-
reprezentuje ZGKiM na zewnątrz,
- zawiera umowy z innymi jednostkami lub osobami fizycznymi,
- podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz Zakładu,
- wydaje zarządzenia, polecenia, regulaminy i instrukcje,
- podejmuje decyzje o umorzeniu nieściągalnych należności Zakładu.
- kieruje całością spraw związanych z działalnością zakładu

 

Wersja XML