Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
ul. Osiedle Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski
tel. 077 4 644 781
Dyrektor- Ewa Loster
Czynne: pon - pt 10:00-20:00
Brak opisu obrazka
                                                                                                                            @ -mail :
 
W jego skład wchodzą filie w :
- Kątach Opolskich
- Przyworach
- Miedzianej
- Raszowej
- Kosorowicach
- Nakle
- Walidrogach

DOCStatut Gminnego Ośrodka Kultury.doc

Propagowaniem kultury i animacją ruchu kulturalnego oraz opieką nad amatorską twórczością artystyczną zajmuje się na terenie całej gminy Tarnów Opolski.
Wspierając regionalne tradycje jest organizatorem konkursów kroszonkarskich i przeglądów zespołów obrzędowych. We współpracy z Urzędem Gminy wspiera przeciwdziałanie patologiom promując zdrowy styl życia. Od lat prowadzi kampanię pod hasłem „Żyj zdrowo – żyj bez nałogów”.
W placówkach Ośrodka Kultury otacza się opieką dzieci i młodzież umożliwiając różnorodne formy ekspresji zarówno poprzez stwarzanie warunków do swobodnej twórczości jak i organizując zajęcia kwalifikowane. Już trzylatki mogą uczestniczyć w zajęciach rytmiczno – tanecznych. Dla starszych dzieci i młodzieży organizowana jest nauka śpiewu , zajęcia plastyczno – techniczne  czy teatralne. Pracownie komputerowe oferują naukę obsługi komputera, możliwość korzystania z Internetu.
Największym zainteresowaniem od lat wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia taneczne. Młodzi tancerze poszerzają swoje zainteresowania wzbogacając repertuar i zdobywając doświadczenie  dzięki konfrontacji własnych umiejętności z efektami  pracy innych zespołów – podczas przeglądów i konkursów. Niepowtarzalne choreografie tworzone przez instruktorów oraz talent, zaangażowanie i umiłowanie do tańca sprawiły, że nie trzeba było długo czekać na czołowe lokaty.
Więcej informacji na www.goktop 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Ewa Loster
data wytworzenia: 22.02.2006
Wersja XML