Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 02 kwietnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski na okres 3 lat

OGŁOSZENIE


          Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. w Przyworach, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wiejska 13 informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr. GL. RZT.070.2.37.2019 z dnia 02 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie 13 czerwca 2020r.


DOCXOgłoszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 02 kwietnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Op.docx

PDFProjekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski na okres 3 lat.pdf

 

Wersja XML