Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska pracy

Wójt – Krzysztof Mutz
Zastepca Wójta - Piotr Koziol
Sekretarz - Krystian Wojtala 77/46 40 863
Skarbnik – Elżbieta Daszko 77/46 40 863

             Sekretariat -  
              Jędral Maria  
              Bioły Jolanta   
              tel.  077 46 40 850;851
                      077 4 644 133;132
              fax  077 4 644 282

 
Wersja XML