Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 28.01.2022

Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) Gmina Tarnów Opolski ogłasza podstawową kwotę dotacji obowiązującą od dnia 01.01.2022 roku.

 

1. Dla przedszkoli kwota dotacji na jedno dziecko wynosi  18.685,61 zł, a miesięcznie 1.557,13 zł.

2. Kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowi 75% tej kwoty, czyli na jedno dziecko 14.014,20 zł, a miesięcznie 1.167,85 zł.

3. Dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych kwota dotacji na jedno dziecko 19.173,01 zł, a miesięcznie 1.597,75 zł.

4. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 200.

5. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych  pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 57 dzieci.

    Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
Magdalena Chudowska

 

PDFPodstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 28.01.2022.pdf

 

 

Wersja XML