Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 26.04.2022

Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) Gmina Tarnów Opolski ogłasza I aktualizację podstawowej kwoty dotacji obowiązującą od dnia 01.04.2022 roku.

 

 1. Dla przedszkoli kwota dotacji na jedno dziecko wynosi  18.575,67 zł, a miesięcznie 1.547,97 zł.
   
 2. Kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowi 75% tej kwoty, czyli na jedno dziecko 13.931,75 zł, a miesięcznie 1.160,98 zł.
   
 3. Dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych kwota dotacji na jedno dziecko 18.671,31 zł, a miesięcznie 1.555,94 zł.
   
 4. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z niepełnosprawnością w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 200.
   
 5. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych  pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z niepełnosprawnością w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 57 dzieci.

 

PDFPodstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 26.04.2022.pdf

 

Wersja XML