Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r. - Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

 Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok - Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2021 rok - Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok - Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Informacja dodatkowa 2021 rok - Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Wersja XML