Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r. - Gmina Tarnów Opolski

Bilans jednostki budżetowej za 2021 r - Gmina Tarnów Opolski

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r - Gmina Tarnów Opolski

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r - Gmina Tarnów Opolski

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2021  - Gmina Tarnów Opolski

Informacja dodatkowa - Gmina Tarnów Opolski

 

Wersja XML