Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Inspektor Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
- Art. 37-42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości oraz szczegółowych zasad sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004 roku).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108).

 
Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Istnieje możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego do Wójta.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt. Do przetargu może przystąpić każdy kto w terminie wpłaci wadium. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości.

Formularze -
Brak
 
 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML