Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości

 
Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Krystian Smolka
tel. 077 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. – tekst jednolity).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
2. Załączniki:
- 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału,
- 1 egzemplarz aktualnego wypisu z rejestru gruntów,
- w przypadku podziału obiektów budowlanych opinia osoby uprawnionej,
- zgoda na podział właścicieli dzielonej nieruchomości (w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę nie będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, ale mającą słuszny interes prawny).

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 14 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie - bezpośrednio do sekretariatu Urzędu lub pocztą.

 

 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML