Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności• zaświadczenie z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych – 17zł

• informację adresową - opłata za udostępnienie danych w wys. 4% najniższego wynagrodzenia ( 30,40 zł ), którą należy uiścić w kasie tut. Urzędu bądź na konto :

85109022420000000578015301 Bank Zachodni WBK Oddział Tarnów Opolski
Wersja XML