Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

002. Dowody osobiste - wymiana

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Tarnów Op.
pokój nr 1
Irena Kampa
Leszek Stefański


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
• dowód osobisty, (jeżeli strona go posiada)
• wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
• 2 aktualne fotografie określone w pouczeniu do wniosku,
• akty stanu cywilnego:
- odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna),
- odpis skrócony aktu małżeństwa ( osoby, które pozostają lub pozostawały w związkach małżeńskich)

Opłaty
- za wydanie dowodu osobistego – 30 zł
Wpłaty dokonuje się w kasie tut. urzędu

Opłata skarbowa
- zaświadczenia z akt dowodowych - 17 zł


Sposób załatwienia sprawy
Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego następuje osobiście.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby poniżej 18 roku życia, składa zainteresowany w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
Osoba niepełnoletnia odbiera dowód osobisty również w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Termin załatwienia sprawy

Przyjęcie wniosku w obecności strony - ok.20 - 25 min.
Odbiór dowodu - ok. l miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Terminy wymiany książeczkowych dowodów osobistych:
Dowody osobiste wydane w latach:
Obowiązek wymiany do końca roku:
1962-1972 wymiana - 2003
1973-1980 wymiana - 2004
1981-1991 wymiana - 2005
1992-1995 wymiana - 2006
1996-2000 wymiana - 2007

Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4991165
w tym miesiącu: 19210
dzisiaj: 639

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1