• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Odpisy aktów Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Irena Kampa
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00Podstawa prawna
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. nr 212,  poz.1264  z po. zm.)

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych).

Opłaty
22zł – za wydanie odpisu skróconego,
33zł – za wydanie odpisu zupełnego.

Sposób załatwienia sprawy
Osobiście lub korespondencyjnie.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.

Inne informacje
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być wydane również na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

DRUK:
PDFWydanie odpisu aktu urodzenia- małżeństwa lub zgonu.pdf

 


Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4743487
w tym miesiącu: 60080
dzisiaj: 801