Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:
art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 212, poz. 1264 .)

Wymagane dokumenty:
1. Załączniki:
- zgłoszenie urodzenia noworodka (wydawane przez szpital).

2. Do wglądu:
- dowody tożsamości rodziców,
- gdy rodzice są małżeństwem: odpis skrócony aktu małżeństwa,
- gdy matka jest panną: odpis skrócony aktu urodzenia matki,
- gdy matka jest rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
- gdy matka jest wdową: odpis skrócony aktu małżeństwa oraz akt zgonu męża.

Opłaty:
Bez opłaty.

Termin składania dokumentów:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są rodzice. Rodzice dziecka mogą w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imion dziecka wpisanych do aktu w chwili jego sporządzenia.

Formularze
Brak druków do pobrania.
Wersja XML