Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.487.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr OR.0050.487.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim


Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim stanowiącego załącznik do uchwały nr XXX/222/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 roku oraz Uchwały nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX/222/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.0050.88.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Krzysztof Mutz

 

Zarządzenie do pobrania w pliku pdf:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.487.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.pdf (195,83KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OR.0050.487.2022 z dnia 16.11.2022 r.pdf (209,02KB)