• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW, KTÓRZY DOKONALI WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2004r.

Zgodnie z art.8 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2003r Nr 217, poz.2125), przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej uzupełnią brakujące dane w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 31 grudnia 2004r.) pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny.
Uzupełnienie dotyczy numeru PESEL oraz przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. (PKD).

Opracował:
Krystian Wojtala

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4727137
w tym miesiącu: 43730
dzisiaj: 1259