Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: el@tarnowopolski.pl
Inspektor Iwona Hertman
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:

- Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017, poz. 2411)Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
(druk do pobrania i wypełnienia).
2. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- paszport (dotyczy cudzoziemców).

Opłaty:
Brak

Termin składania dokumentów:
Przy zgłoszeniu.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
- Zgłoszenia dokonuje się osobiście.

Druk:

PDFDruk- Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf

Wersja XML