Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Referat Obrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 862
e-mail: gtiug@tarnowopolski.pl
Inspektor – Małgorzata Bahryj
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008r Nr 25, poz.150)

Wymagane dokumenty:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. informacja zgodnie z art. 49 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ((Dz. U.2008r Nr 25, poz.150)
3. Wniosek do pobrania na miejscu lub na stronie internetowej gminy

Wysokość opłaty skarbowej:
-         Decyzja - 205,00 zł
-         Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 105,00 zł
 
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Termin:
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 2 miesiące na wydanie decyzji uwarunkowaniach środowiskowych. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
 
  
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML