Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Obrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy Tarnów Opolski   - Budynek PKP
Tel. 077/ 46 40 862
e-mail:
 
Inspektor – Małgorzata Bahryj
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00

Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.)

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- kserokopie dokumentów z ostatniego przeglądu technicznego pojazdów,
- potwierdzenie gotowości odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych /umowa z zarządcą wysypiska lub oczyszczalni ścieków/

Opłata skarbowa:
- od zezwolenia - 107,00 zł

Termin:
do 30 dni
 
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
Odbiór zezwolenia na odbiór odpadów może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę,
- za pośrednictwem poczty.
O formie decyduje wnioskodawca.

Formularz: druki do pobrania- 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML