Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
Podinspektor Anna Morga
tel. 77 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
- Art. 37-42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości oraz szczegółowych zasad sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004 roku).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108).

 
Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Istnieje możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego do Wójta.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt. Do przetargu może przystąpić każdy kto w terminie wpłaci wadium. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości.

Formularze -
Brak