Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
 

tel. 77 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
- Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości oraz szczegółowych zasad sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004 roku)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający następujące dane: nr działki, kartę mapy, lokalizację , sporządzony samodzielnie
2. Odpis z Księgi Wieczystej.

Opłaty:
Brak

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Umowa przeniesienia użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na podstawie aktu notarialnego.

Formularze –
Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych sporządzony osobiście
 

Wersja XML