• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustalenie warunków zabudowy

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 poz.717 z póź. zm)
 
Wymagane dokumenty:
- aktualna mapa do celów projektowych
- wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości i nieruchomości przylegających (sąsiednich)
- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 
Opłaty:
Opłata za decyzję 107zł
 
Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok
 
Termin rozpatrzenia wniosku:
14 dni a wydania decyzji uzależniony od uzgodnień z organami opiniującymi od 1mca -4mcy
 
Tryb odwoławczy;
Nie przysługuje
 
Formularze 
DOCWniosek.doc
 
 
 
Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4788574
w tym miesiącu: 33259
dzisiaj: 538