Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji  - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
 
Inspektor Ewa Baraniecka
tel. 77 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania.

Opłaty:

Opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem wniosku  w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Tarnów Opolski: 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007, Bank Spółdzielczy Oddział Tarnów Opolski                           

 • od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  - do 5 stron – 30 zł
  - powyżej 5 stron – 50 zł
 • od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu
  - pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  – 20 zł
  - nie więcej niż– 200 zł
 • od zaświadczenia – 17 zł.

Podstawa prawna : art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.).
Podstawą  do poboru opłaty skarbowej jest pkt 51 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zm.).


 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 14 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Opłatę skarbową należy wnieść w chwili składania wniosku
 
 
 
Wersja XML