• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Art. 83, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013r poz.627 z póź.zmianami).

Wymagane dokumenty:
Zgodnie z art.83b ust.1 PDFUstawa o ochronie przyrody.pdf

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej.

Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Oświadczenie o którym mowa w ust.1 pkt 2 i3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
 
 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4737096
w tym miesiącu: 53689
dzisiaj: 1146