Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transport Drogowy

Referat Organizacyjny pokój nr 4
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 861
e-mail: edg@tarnowopolski.pl
Inspektor Marianna Stróżyk

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00
 
 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA TERENIE GMINY

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek zawierający następujące dane.

Oznaczenie przedsiębiorcy / imię i nazwisko, nazwa / miejsce zamieszkania / siedziba / przedmiot i obszar działalności objęty wnioskiem, określenie rodzaju pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie, określenie zakresu zezwolenia.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

Opłaty w zależności od okresu ważności zezwolenia:

 

Do 1 roku –  100,00zł

Do 2 lat     -  150,00zł

Do 3 lat     -  200,00zł

Do 4 lat     -  250,00zł

Do 5 lat     -  300,00zł

 

 

Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

 

Należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007  Bank Spółdzielczy Oddział w Tarnowie Opolskim.

 

 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA TERENIE GMINY

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek zawierający następujące dane.

Oznaczenie przedsiębiorcy / imię i nazwisko, nazwa / miejsce zamieszkania / siedziba / przedmiot i obszar działalności objęty wnioskiem, określenie rodzaju pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie, określenie zakresu zezwolenia.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

Opłaty w zależności od okresu ważności zezwolenia:

 

Do 1 roku –  50,00zł,

Do 2 lat    -   75,00zł,

Do 3 lat    - 100,00zł,

Do 4 lat    - 125,00zł,

Do 5 lat    - 150,00zł.

 

 

Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

 

Należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007 Bank Spółdzielczy Oddział w Tarnowie Opolskim. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marianna Stróżyk
Data wytworzenia: 2013-10-04
Wersja XML