Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim
ul. Kopernika 5
 
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :
SAMODZIELNY KSIĘGOWY/ ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ
w wymiarze po ½ etatu na każde stanowisko-1 osoba
(łącznie pełny wymiar godzin pracy).
 
1.Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe ekonomiczne;
-praktyka w ksiegowości jednostek samorządu terytorialnego;
-znajomość oprogramowania księgowego, programu Płatnik.
 
2. Wymagania dodatkowe:
-prawo jazdy kat.B;
-umiejętności interpersonalne.
 
 
Do kandydata na stanowisko należeć będzie wykonywanie nastepujących obowiazków:
1.Prowadzenie księgowości ośrodka w oprogramowaniu komputerowym dla jednostek budzetowych, zgodnie z ustawa o rachunkowości i innymi przepisami dot. jednostek budżetowych samorzadu terytorialnego;
2. Sporządzanie obowiazujacych sprawozdań z zakresu ksiegowości;
3. Sporządzanie planów finansowych na realizację zadań ośrodka;
4. Prowadzenie dokumentacji pracowników i klientów ośrodka z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i na życie;
5. Wykonywanie zadań aspiranta pracy socjalnej na terenie wsi: Raszowa i Miedziana.
6. Obsługa należności ZUS w programie Płatnik.
 
W terminie do dnia 23 czerwca 2006 roku należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zlożyć nastepujące dokumenty:
1.CV
2. Podanie o przyjęcie do pracy / list motywacyjny
3.Kserokopie wymaganych i innych posiadanych kwalifikacji.
 
Wymagane dokumenty, które wpłyną po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie będą również rozpatrywane dokumenty, które wpłynęły do ośrodka przed umieszczeniem ogloszenia w BIP.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiazany jest przedłożyć zaświadzenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawa z dnia 22 marca o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).


Lista kandydatów spełniających warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne miejsce pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

1. Beata Hanypsiak  - Tarnów Opolski


informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zofia Sitek
data wytworzenia: 09.06.06.
Wersja XML