Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim
ul. Kopernika 5OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :
REFERENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w wymiarze pełnego etatu -1 osoba

 1.Wymagania niezbędne:

-wykształcenie ŚREDNIE;
-praktyka w zakresie pracy administracyjnej;
-znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
-dobra organizacja czasu pracy i samodyscyplina na samodzielnym stanowisku pracy;
-umiejętności interpersonalne;
- niekaralność.


Do kandydata na stanowisko należeć będzie wykonywanie następujących obowiązków:


1. Przeprowadzanie postępowania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych z terenu gminy
2.Dbałość i terminowość załatwiania spraw;
3. Sporządzanie obowiązującej dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych;
4. Sporządzanie przelewów bankowych na wypłacane świadczenia;
5. Wprowadzanie zgłoszonych wniosków wraz z wywiadami na oprogramowanie użytkowe;
6. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
7. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z koordynacją świadczeń, współpraca z ROPS Opole;
8. Bieżące zaznajamianie z przepisami prawa w tym zakresie.

W terminie do dnia 15 maja 2009 roku należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim złożyć następujące dokumenty:
1.CV
2. Podanie o przyjęcie do pracy / list motywacyjny
3.Kserokopie wymaganych i innych posiadanych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie będą również rozpatrywane dokumenty, które wpłynęły do ośrodka przed umieszczeniem ogłoszenia w BIP.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawa z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)


Wójt Gminy
Zygmunt CichońPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Sitek
Data wytworzenia: 2009-04-30

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referent Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
 
 
Spośród zgłoszonych ofert na ww. stanowisko wybrano Panią:
 
 
 
Sabinę Krupa       -    Tarnów Opolski
 
 
Kandydatka spełnia wszystkie określone warunki stawiane w drodze naboru.
 
 
 
Kandydaci z niewybranych ofert spełniali wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, lecz wybrana kandydatka posiada najwyższy poziom wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy na które ogłaszano nabór.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Sitek
Data wytworzenia: 2009-06-01

 

 

 

 

Wersja XML