• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego,
 2) Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
 3) Uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 4) Odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
 5) Umiejscawianie aktów stanu cywilnego,
 6) Wydawanie zaświadczeń:
- o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
- stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
7) Przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
9) Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

 

W referacie Spraw Obywatelskich załatwiane są następujące sprawy:

1) z zakresu ruchu ludności:
- zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego;
- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
- zameldowanie cudzoziemca;
2) Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych;
3) Z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych oraz współpracy z przedsiębiorcami;
4) Sprawy związane z kwalifikacją wojskową;
5) Gminne Zarządzanie Kryzysowe

 

Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4881157
w tym miesiącu: 53201
dzisiaj: 1793

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1