• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Kierownik Urszula Konieczny
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Zadania Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji:

1) realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
2) wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowgo Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
3) opiniowe podziałów geodezyjnych i wydawanie decyzji podziałowych;
4) wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
5) nadawanie nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości;
6) nadzór nad cmentarzami, pomnikami, miejscami pamięci narodowej i ochrona zabytków;
7) opracowanie planów remontu i sposobu modernizacji budynków komunalnych;
8) realizacja zadń dotyczących budowy, modernizacji i remontu dróg gminnych mostów i placów oraz bieżącego ich utrzymania;
9) realizacja inwestycji gminnych;
10) gospodarowanie nieruchomościami gminnymi;
11) podziały nieruchomości;
12) aktualizacja opłat rocznych za grunty;
13) regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
14) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
15) nadzór i rozliczanie opłat za szczególne korzystanie z infrastruktury stanowiącej mienie gminy;
16) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4786497
w tym miesiącu: 31182
dzisiaj: 826