Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Kierownik Gabriela Grandek
tel.77/ 46 40 874
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00


Zadania Referatu Organizacyjnego:
1) prowadzenie obsługi biurowej kierownictwa Urzędu i Biura Obsługi Klientów;
2) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu;
3) prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym zbioru przepisów, uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta;
4) realizacja zadań w zakresie informacji publicznej;
5) opracowywanie wniosków o nadanie medali, odznaczeń i nagród;
6) przyjmowanie i prowadzenie spraw ze skargami;
7) prowadzenie archiwum;
8) obsługa kancelaryjno - biurowa  Rady i jej Komisji;
9) organizacyjna obsługa spotkań radnych z wyborcami;

10) wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi;
11) prowadzenie spraw kadrowych;
12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
13) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
14) wydawanie zezwoleń na organizację zbiórki publicznej,
15) transport drogowy
 

Wersja XML